Един на друг

Ефесяни 4.11-16 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешките заблуди, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да порастнем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Continue reading “Един на друг”

Изграждане на църквата. Портите на Неемия

Ис. 51.16 Вложих Словото Си в устата ти и Те покрих в сянката на ръката Си, за да устроя небесата, да основа земята и да кажа на Сион: Ти си Моят народ.

В този пасаж виждаме как Исус Христос (Божият Син и Словото) създава небесата и земята (Евр. 1.2-3). Същият този Син декларира, че Сион е Божият народ. Това е новото творение – Божиите синове (1 Кор. 5.17). Затова ние, изучавайки Стария Завет, виждаме в Сион и Ерусалим метафори на Църквата – Божия народ (Гал. 4.25-26, Откр. 21.9-10). Continue reading “Изграждане на църквата. Портите на Неемия”

Благовестието

Римл. 1:16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника.

Марк. 16:15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.

Марк. 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Бог повери на нас хората посланието на благовестието. Затова ангел изпрати Корнилий за Петър и Господ Ананий за Павел. Continue reading “Благовестието”

Възкресението на Тавита

Деян. 9:39-40 И Петър стана и отиде с тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около него та плачеха, и му показваха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна когато бе с тях. А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна. Continue reading “Възкресението на Тавита”

Данаил-живот в този свят, но не от него

ДАНАИЛ-ЖИВОТ В ТОЗИ СВЯТ, НО НЕ ОТ НЕГО

Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света както и Аз не съм от света. Йоан17.15-16

Божиите хора винаги са се изправяли пред предизвикателството да живеят свято и почтено в общество където много хора живеят пълни с измама, непочтеност, без морални принципи и стандарти. Continue reading “Данаил-живот в този свят, но не от него”

Захария 8:7,8

Захария 8.7-8

Когато изучаваме писанията на Старият завет ние трябва да вземем предвид някой неща. Първо цялото писание е Боговдъхновено и полезно за поучение, наставление и изграждане. Второ ние изучаваме и прилагаме писанията на Стария завет от Новозаветна перспектива. Continue reading “Захария 8:7,8”

Метафори на Божието Слово

Библейският език съдържа много метафори, които са преобраз на Божието Слово, доктрината, учението на Христос, закона. Те ни помагат по-ясно да разберем многообразното действие на Словото. Също така ни помагат и при тълкуване на писанията, да разбираме притчите, символите и картините, чрез които Бог ни говори в Писанията. Девет метафори, символи на Словото в Писанията. Continue reading “Метафори на Божието Слово”

Какво ще направи духът на мъдрост в живота ни?

Когато говорим за Божията мъдрост в живота ни, трябва да помним, че Бог суверенно е решил да ограничи своето действие в живота ни според мярката, в която ние го допуснем и желаем. Бог е всемогъщ и всезнаещ, но Той няма да ни даде своята мъдрост и знание, ако ние не ги пожелаем и поискаме. Словото казва, че ако не ни достига мъдрост, ние трябва да я поискаме от Бога (Яков 1.5). Continue reading “Какво ще направи духът на мъдрост в живота ни?”

Духовно разпознаване

Когато, Господ смъмря църквата в Лодикия, Той и дава инструкции, как да възстанови общението си с Него. Едно от нещата беше изцеление от духовна слепота. Интересно е, че тази група от хора имаше много високо мнение за себе си като успешна. Това е класическа заблуда. Пророците многократно предупреждаваха “измамила те е гордостта на твоето сърце”. Заблудата може да дойде от дявола, но библията изрично ни предупреждава че  нашето сърце и без чужда помощ може да ни доведе до заблуда. Continue reading “Духовно разпознаване”

Разбирането за духовната зрялост

Библията ни учи да се стремим към зрялост и съвършенство в нашият християнски живот. Словото определено прави разлика между зрелите синове и духовните бебета.

Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец;

а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Continue reading “Разбирането за духовната зрялост”