За мен

Росен Рушев е пастор на църква в град Велико Търново вече повече от 22 години. Той е семеен с две деца. Бог е положил върху него призива да служи за изграждането на Неговите хора в образа на Божия Син. Пастори и вярващи от страната и чужбина го приемат за свой духовен авторитет.

П-р Росен Рушев има бащинско сърце, благодат и откровение, чрез които помага на вярващите да развиват по-близко взаимоотношение с Христос и да растат в познаването на Бог. Неговото желание е този сайт да бъде за Тялото Христово ресурс от проповеди, статии и коментари върху Божието Слово, които да носят свежи откровения, благодат, духовен растеж и сила в живота на тези, които копнеят за повече от Бог.