Благодатта на Ной

Значение на думата благодат.

Благодатта е Божието благоволение и дар. Тя е Неговото действие в нас и към нас, плод на Неговата любов и милост (Еф.2.8). Тя е дар от Бог и не може да се заслужи, а да се приеме с вяра. Тя е влиянието на Бога върху човешкото сърце. Съгласно Йоан 1.14 Благодатта е самата същност на Бога. Бог е Слава, Слово, Светлина, Любов, Благодат. Continue reading “Благодатта на Ной”

Пост за неделната служба

Структура на неделните служби

В новият завет няма строг ред за провеждане на службите (за разлика от старозаветните Богослужебни практики). Всъщност виждаме свободата, многообразието и уникалността на всяка локална и градска църква описана в деяния и посланията на апостолите. В същото време има общи принципи и практики, които под различна форма се очаква да присъстват в духовният живот на всяко събрание. Continue reading “Пост за неделната служба”