Конференция с апостол Тамо Найду (от Южна Африка) 

Конференция с апостол Тамо Найду (от Южна Африка) 
място Велико Търново 
28-29.09.2016 г.