Семинар с пастор Ralph Ellaya (от Южна Африка)

Семинар с пастор Ralph Ellaya (от Южна Африка) 
място Велико Търново 
22-24.07.2016 г.