Благовестието

Римл. 1:16 Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника.

Марк. 16:15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.

Марк. 16:16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.

Бог повери на нас хората посланието на благовестието. Затова ангел изпрати Корнилий за Петър и Господ Ананий за Павел.

Три главни аспекта на служебното помазание на Исус Христос. Това помазание остана върху Неговата Църква.

Исая 61:1-6 (1) Духът на Господа Иова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните

Да проглася годината на благоволението Господно, И дена на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени;

(2) Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.

(3) И ще се съградят отдавна запустелите места, Ще се издигнат досегашните развалини. И ще се обновяват пустите градове Опустошени от много родове.

Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви, И чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари.

А вие ще се казвате свещеници Господни; Ще ви наричат служители на нашия Бог; Ще ядете имота на народите, И ще наследите тяхната слава.

Три потока на свидетелство в благовестието:

Чрез слово – посланието за крста, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Словото ражда вяра в сърцата на хората и принася благодат. Святият Дух свидетелства, изобличава и работи в сърцата на хората, убеждавайки ги в истинността на Словото.

Римл. 10:13 -17 Защото “всеки, който призове Господното име, ще се спаси”.

Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?

И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: – “Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!”

Но не всички послушаха благовестието; Защото Исаия казва: “Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули”?

И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

Това е най важния аспект от благовестието. В началото е Словото, всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. Както при сътворението, така и при новото създание (новорождението) Божият Дух, Който е всеприсъстващ носи светлина и сътворява ред в хауса и градина и живот само, когато има изпратено Божие Слово.

Другите два аспекта на свидетелството – знамения, изцеления и чудеса и добри дела са като помощници на свидетеството. (Като 2 – ма свидетеля). Но те не са най важното, защото всяка религия има подобни неща. Все пак обаче словото ни казва, че някой хора имат нужда от чудеса, за да повярват. Това са чудесата на свръхестествено снабдване на нуждите на хората изцеление, освобождение снабдяване (Изхода на Израел). Ние трябва да сме отворени да се молим за хората и да им служим със силата на Духа.

Йоан 4:47 -50 Той, като чу, че Исус дошъл от Юдея в Галилея отиде при него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране.

Тогава Исус му рече: Ако не видите знамения и чудеса никак няма да повярвате.

Царският чиновник Му каза: Господине, слез докле не е умряло детенцето ми.

Каза му Исус: Иди си; син ти е жив. Човекът повярва думата, която му рече Исус, и си отиде.

Марк 16:17-18 И тия знамения ще придружават повярвалите: В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Вторият аспект на свидетелството са нашите добри дела. Ние не трябва да ги вършим, за да повярват хората, а защото това е Христовата природа в нас и плода на агапе. Ние имаме уверението на словото, че някой от тези, които не откликнат на словото ,ще се отворят когато виждат нашия живот.

1Петър 3:1-2Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така щото, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез обходата на жените си,като видят, че вие се обхождате със страх и чистота.

Матей 5:16 Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Отговорността за благовестието е на цялата църква. Не всеки ще отиде до края на земята, но всички имаме хора с които Бог ни среща. Всъщност голямото движение на Бога в Ефес беше активирано от свидетелството на вярващите, които той поучаваше. Павел беше за 3 години в училището на Тиран и там поучаваше, но разпространението на благовестието точно както при Ерусалимската църква – чрез свидетелството на хората.

Нещо практично – как да влезем в духа на свидетелство – искайте и ще ви се даде (сила, мъдрост, възможности, смелост, любов и т.н.) търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори!

Ако ние израстваме в образа на Сина, неминуемо ще бъдем помазани да донесем светлината!

Благодат мъдрост и мир с нас!