Захария 8:7,8

Захария 8.7-8

Когато изучаваме писанията на Старият завет ние трябва да вземем предвид някой неща. Първо цялото писание е Боговдъхновено и полезно за поучение, наставление и изграждане. Второ ние изучаваме и прилагаме писанията на Стария завет от Новозаветна перспектива. Въпреки, че не сме вече под закон, в писанията на закона и пророците се съдържа откровението за Христос и църквата. В образите, личностите, законите, историите на Старозаветните писания се съдържат принципи и поуки абсолютно актуални за живота на съвременната църква. Нека не забравяме, че апостол Павел получи цялото евангелие за Исус Христос чрез откровението на Святият Дух върху старозаветните писания. По- късно той писа, че апостолите на Агнето не прибавиха нищо на неговото поучение! Това значи, че той получи пълното благовестие само от откровение върху писанията на Старият Завет. В тази връзка искам да направя един новозаветен коментар на старозаветния пасаж:

Захария 8:7-8 Така казва Господ на Силите: Ето, Аз ще отърва людете Си от източната страна и от западната страна и като ги доведа, те ще се заселят всред Ерусалим; и ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и в правда.

Божиите хора са Неговите синове и дъщери. Източната страна и западната страна представляват източни и западни философии ,които са поробили Неговите хора. Западната философия в настоящият момент е доминиращото влияние на материализма (сребролюбието) и хуманизма, заедно с всички извращения, които носят. Източната страна основно е свързана с мистицизъм, използване на демонични сили за облагодетелстане (на запад се проявява като ню ейдж, но корените са в хиндуизма) и т.н. Съзнавам, че в глобалното общество нещата вече много се размиват ,но аз просто се опитвам да покажа някой фундаментални течения. Важното е, че Господ ще избави църквата от влиянието на хуманизма, материализма, мистицизма и т.н.
В процеса на това избавление Бог ни води в Ерусалим – Неговият дом, Неговата църква, Неговото семейство. Това избавление е в откровението, че Бог е нашият Бог, Нашият Баща и ние сме негови синове. Също така ни се казва, че Бог ще е наш Бог в Истина и Правда. Сега искам да си припомним, че Христос е Истината и Той е нашата правда.
Така аз мога да видя в този пасаж обещанието. В Исус Христос, нашата Правда Ние ставаме истински Негови Синове и Той наш Баща (Йоан 20.17). В общение с Него Той ни води в живот в Царството Си и Неговото семейство. Плодът на това общение и живот в Бога е обещанието, че всички източни и западни философии, които са поробили нашите умове ще бъдат съборени и ние ще ходим в славната свобода на Божии Синове.