Метафори на Божието Слово

Библейският език съдържа много метафори, които са преобраз на Божието Слово, доктрината, учението на Христос, закона. Те ни помагат по-ясно да разберем многообразното действие на Словото. Също така ни помагат и при тълкуване на писанията, да разбираме притчите, символите и картините, чрез които Бог ни говори в Писанията. Девет метафори, символи на Словото в Писанията.

ВОДАТА. Може би един от най-често срещаните символи на словото. Водата в умивалника – Еф. 5.25-26 – словото, което ни умива и очиства. Водата в реката – Пс. 1.2-3. Словото ни прави плодоносни и успешни във всичките ни дела. Словото като дъжд и роса – Втор. 32.2. Носи свежест, плодоносност, живот – Пс. 119.154. Напоява почвата на сърцата ни. Както водата носи живот и прави растенията плодоносни, така и словото на благовестието носи вечен живот и Божия живот в нас. Думите, които ви говоря, Дух са и живот са – Йоан 6.63.

СВЕТЛИНА. Пс. 119.105, Пр. 6.23 Понеже Бог е Светлина – 1Йоан 1.5 – Словото ни разкрива Кой е наистина Бог, Неговата същност. Понеже Христос е истинската Светлина, Словото ни разкрива Христос и в Него – Отец. Освен това, както светлината, Словото ни разкрива истината за живота и света около нас.

ОГЪН. Еремия 23.39 Както огънят нагрява метала и изкарва примесите, така и Божието Слово изкарва скритите неща от нашите сърца. То има силата да изгори плевелите в сърцата ни. Както Словото изпитваше Йосиф в затвора и го приготви за най-високата позиция на власт и отговорност.

ЧУК. Ер. 23.29 Както чукът строшава скалата, така и Словото разчупва закоравелите ни сърца. Също така то е оръжие, чрез което събаряме крепости, издигнати в умовете на хората против познаването на Бога. 2Кор. 10.4

СЕМЕ. Мат. 13 гл. Както семето има силата да произведе растение и плод, така Божието Слово, посято в сърцата ни, може да донесе изобилен плод, който е Божият Син – Христос в нас, надеждата на Славата.

МЕЧ. Ефесяни 6.17 С който воюваме със сатана, както Исус Христос при изкушението в пустинята. Също така е меч, който обрязва сърцето ни, разделяйки духовния от плътския човек. Евреи 4.12

ХРАНА – ХЛЯБ И МЛЯКО. Мат. 4.4 1Пет. 2.2 Божието Слово е истинска храна за духовния ни човек. При това има Слово, което е подходящо за малки/незрели хора (мляко), има и слово за зрели, пълнолетни хора. То може да донесе растеж във всеки човек, независимо на какво място се намира.

ВИНО. Еф. 5.18 Както виното носи радост, опиянение и еуфория за плътския човек, така Божието Слово изговорено в псалми и химни, води до изпълване със Святия Дух, което носи радостта на Бога в сърцата ни. Както Исус превърна водата във вино, така Той превръща писанията в истински живот и радост в нас. Моисей превърна водата в кръв. Това е картина на тария и новия завет. Словото на закона донесе осъждение, Словото на благодат донесе живот.

ЛЕКАРСТВО. Притчи 4.20-22 Словото носи здраве и изцеление дори в нашето тяло. (Както в нашият дух и душа.)