Радостта в Бога

Винаги се радвайте…защото това е Божията воля за вас в Христос Исус 1.Сол.5.16-18

 

Въпросът за радостта в Бога е много важен за нас като вярващи – индивидуално и като духовно семейство. Първо, защото това е Неговата воля за нас и ние се молим „да бъде твоята воля както е на небето така и на земята“. Освен това, понеже Божието Царство е правда, мир и радост в Святият Дух ние не можем да ходим в пълнотата на Царството, което ни е завещано, ако не позволим на радостта на Духа да се излива в и чрез нас, оформяйки плода на духа радост (Рим.14.17  Гал.6.22).

 

Душевната радост

Под душевна радост аз разбирам нормалната радост, която всеки човек изпитва – от благополучие, благословение, успешно завършване на проекти. Радостта от взаимоотношенията – приятна компания, семейство и т.н. Секс, забавления, здраве, спорт. В миналото, в желанието да предпази вярващите от крайности и плътски стил на живот и ценностна система, църквата е подтискала това измерение на радостта. В резултат са се развили учения, които са донесли робство, упресия и задушаване на пълнотата на потенциала на Божиите синове. Всъщност апостол Йоан се молеше душата на ученика на име Гай да просперира и да е здрава (3 Йоан 2). Библията не ни учи да подтискаме емоционалния ни човек, нито пък че Господ премахва емоциите, когато човек повярва. Това ,което словото ни учи е да обучим емоциите си, така че нашето разпознаване и решения да не са базирани на това как се чувстваме, а на Словото и волята на Бог. Както изборът на Исус в гетсимания.

Евр.5:13  Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец;

Евр. 5:14  а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.

Пълнолетен – „телиос“ . Зрял човек умствено и морално. Завършен.

Упражнение – „хехсис“ .Навик, практикуване.

Обучил – „гумназо“ Тренирам като атлет. Гол, разсъблечен.

Разпознаване – „диакрисис“– разпознаване, отсъждане, преценяване, измерване,оценяване.

Писанията ни казват как се постига тази емоционална зрялост. Чрез млякото на Божието Слово. (В началото и основата е винаги Божието Слово ). Практикуване на Словото и създаване на правилни навици, постоянство. Да се упражняваме в дободетели като сме искренни и честни пред Бога. С отворени сърца и неприкрити със „смокиневи листа“.

Не трябва да мислим и че винаги ще има конфликт на нашите чувства с Божията воля. Бог влага в нас и желание да вършим Неговата воля (Фил.2.12,13). Така че да можем да кажем – драго ми е Господи да изпълнявам твоята воля (Псалом 40.8).

В заключение: Бог не иска да подтискаме, пренебрегваме, да се лишаваме от душевната радост. Просто Бог не иска тя да определя нашите преценки, поведение и избори.

Като Божии синове, Господ ни е направил наследници на една по- превъзходна и вечна радост -Радостта на Бога, радостта в Святият Дух. Тя е част от Естеството на Бога и от нашето ново естество. Забележително е, че дори невярващите хора не намират пълно удоволетворение в душевното щастие. Затова търсят този допълнителен елемент в алкохол, наркотици, извращения, силни усещания и др.

Ние обаче които сме в Христос сме открили истината в РАДОСТТА В БОГА.

 

Радостта на Духа

Първо искам да видим, че радостта е част от естеството на Троицата.

Пс.16.11  Ще ми изявиш пътя на живота; Пред твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие.

Римляни 14:17  Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святият Дух.

Евр.1.8-9 А за Сина казва: – “Твоят престол, о Боже е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правотата.

Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя”.

Лука 10:21  В същия час Исус се зарадва чрез Святия Дух и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, задето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.

Гал.5.22 А плодът на Духа е : любов, радост, мир…

Има различни думи в Еврейския и Гръцкия описващи измерението на радостта. Това са думи с много богато значение. Ето някой от тях: гр. радост, веселост, наслада, спокоен, възхищение, ликувам, подскачам от радост, да си пълен с радостно възклицание, да си щастлив, състоятелен. Евр. Радост, блясък, величие, плодоносност, вечен, безкраен, увереност, сила, победа.

 

Радостта е част от характера на Бога. Той е един от предаваемите атрибути на Троицата. Той не само го притежава, но иска неговите синове и да го имат. Йоан 15:11  „Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.“ Когато Петър каза : че сме станали участници в Божественото естество (2Петър.1.4) ние не само сме получили дара на праведност, но и сме приели неговата природа. Част от тази природа е радостта на Бога.

 

Бог не се променя. Той е същият вчера, днес и завинаги. Бог може да е разгневен и в същото време радостен. Да е съвършенната милост и справедливост. Да е любов и съдия. За нас като хора, които все още не сме в прославени тела е много трудно да проумеем това. Защото когато сме гневни е много трудно да сме радостни и справедливи. Но Бог е Свят и Съвършен Дух. И ние трябва да приемем с вяра това ,което Той казва за Себе Си.

Като нови създания и Негови синове Бог иска да прослави и изяви Себе Си в нас. Той иска да сме като Него. Бъдете съвършенни както е вашият Небесен Баща каза Исус Христос Мат.5.48. Затова и писанията ни казват ,че в света имаме скръб – но Неговата радост е в нас. През много скърби ще влезем в Божието царство, но то е правда мир и радост в Святият Дух. Исус заради предстоящата радост издържа кръст Евреи 12.2. Ако  естественият (плътски човек) е или радостен или тъжен, духовният човек може да носи радостта дори и през време на страдание и скръб. Исус Христос, апостолите и ранната църква ни дадоха пример как е възможно това.

Исус Христос – беше наречен човек на скърби и печал и в същото време носеше двойна мярка от Духа на радост Ис.53.3 Евр.1.9

Апостолите Деян. 5:40 -41  И те го послушаха; и, като повикаха апостолите, биха ги, и заръчаха им да не говорят в Исусово име, и ги пуснаха.  А те си отидоха от присъствието на синедриона, възрадвани задето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име.

Павел Като наскърбени, а винаги радостни 2Кор.6.10 Във всяка наша скръб радостта ми е преизобилна. 2Кор.7.4

Църквата на Евреите Евр. 10:32-35  Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания, кога опозорявани с хули и оскръбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така. Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот. И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда.

Църквата в македония 2Кор 8:1-2  При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония, че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.

В заключение искам да кажа, че докато сме в тези тела и има грях на земята ще преминаваме през скърби. Словото го казва. Но също така ни обеща радостта на Бога в нашето сърце. Целта на това послание е да ни даде библейски и практични насоки как да освободим и живеем с тази радост.

 

Как идва радостта на Бога в нас?

Божието присъствие носи радост на Неговите Синове. Пс.16.11  Ще ми изявиш пътя на живота; Пред твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие. Понеже Бог ни е направил свои деца ние имаме привилегията и правото на интимно общение с Бога. Давид познаваше това измерение. Той не можеше да сравни царските си привилгии с възможността да познава Бог и да бъде в Неговото присъствие.

Псалом 27:4  Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, – Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да Го диря в храма Му.

Псалом 27:8  Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи.

 

Павел мислеше по същия начин

Фил. 3:8  А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа за придобия.

 

Радостта от спасението.

Псал. 51:12  Върни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух нека ме подкрепи…

Лука 10:20  Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.

Йоан 14:28  Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене.

Чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите ние имаме надежда не само в този живот но и в бъдещия. Увереността за Този ,който ни очаква да ни приеме в присъствието Си отвъд завесата на смъртта, е огромна сила за живота и надеждата на всеки вярващ. Никога не трябва да живеем само от переспективата на сегашния живот, защото тогава ще станем по- нещастни от всички хора (1 Кор.15.19). Предстоящата радост ни дава сили да живем угодно на Бога, дори и с цената на страдания. Евр.12.2

Пророк Авакум изповядва тези две измерения в един от най- тежите периоди на Израел. Когато сезона и мястото, в което трябваше да служи бяха много тежки.

Авакум 3:17-19 Защото, ако и да не цъфти смоковницата, Нито да има плод по лозите, Трудът на маслината да се осуети, И нивите да не дадат храна, Стадото да се отсече от оградата, И да няма говеда в оборите Пак аз ще се веселя в Господа, Ще се радвам в Бога на спасението си. Иеова Господ е силата ми; Той прави нозете ми като нозете на елените, И ще ме направи да ходя по височините си. За първия певец върху струнните ми инструменти.

 

Радостта която носи Божието Слово.

Пс. 119:14  В пътя на Твоите изявления се радвах толкова, Колкото във всичкото богатство.

Пс. 119:24  Твоите свидетелства наистина са моя наслада И мои съветници.

Пс. 119:92  Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си.

Пс. 119:111  Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми.

Пс. 119:162  Аз се радвам на Твоето слово. Като оня, който намира много користи.

 

Радостта от общението в духовното семейство, Божият дом.

Пс. 122:1 Давидова песен на възкачванията. Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в дома Господен.

Помазанието на радост. Ние видяхме, че върху Главата Исус Христос беше изляно миро на радост в двойна мярка. Като Негово тяло църквата е помазана със същият Дух. В цялата история както и повечето вярващи са имали преживяване на изпълване с Духа, което е носило голяма и свръхестествена радост. Бог иска изпълването с Духа да произведе плодът на Духа. Гал.5.22 Това е постоянно измерение на Духа в нашият характер.

Вярата в Исус Христос носи радост.

1Петър 1:8-9  Когото любите без да сте Го видели, в Когото вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,

като получавате следствието на вярата си, спасението  душите си.

 

Плодовете от радоста в Бога

Има благословения които следват радостта на Бога в нас.

 

Носи изцеление – физическо и душевно.

Притчи 17:22  Веселото сърце е благотворно лекарство, А унилият дух изсушава костите.

Отговорени  молитви

Псалом 37:4  Весели се, тъй също в Господа; И той ще ти даде попросеното от сърцето ти.

Силен Дух на благовестие и много спасени хора.

Псалом 51:12  Върни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух нека ме подкрепи.

Псалом 51:13  Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища, И грешниците ще се обърнат към Тебе.

 

Прави ни да служим угодно и приемливо на Бог.

Господ укори Израел, че не Му служи с радост. Те покриваха олтара му с въздишки, докато принасяха жертвите си  Малахия 2.13. Всъщност Той ни е заповядал да му служим с радост.

Псалом 100:2  Служете Господу с веселие; Елате пред Него с радост.

 

Носи слава – 1Петър1.8

Прави ни щедри дарители както църквата в Македония. 2 Коринтяни 8.1

 

Безопасно е да се радваме в Бога.

Филипяни 3:1  Впрочем, братя мои, радвайте се в Господа. За мене не е досадно да ви пиша все същото, а за вас е безопасно.

 

В заключение искам да завърша с думите на апостол Павел към Филипяните 4.4.

Радвайте се винаги в Господ. Пак ще кажа: радвайте се.

Господи, дай ни благодат да установим радостта на Бога нашият живот и духовното семейство в което си ни поставил. Напълно според културата и силта на Небесното Царство. Дай ни мъдрост как да приложим в живота си Твоето Слово. Умоляваме те в Името на Сина Исус Христос. Благославяме и издигаме Твоето Име. АМИН