Принципи на преуспяване в живота на Йосиф

В живота на Йосиф можем да видим изключителна демонстрация на преуспяване при всякакви условия. Независимо дали се намираше в затвора или в двореца, Бог благославяше всичко което се намираше под неговата грижа. Въпреки че не всички вярващи се призвани да бъдат в такова високо ниво на управление, това помазание почива върху живота на всеки християнин, както се молеше апостола то да се прояви :

Възлюбени, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. 3 Йоан 2

Искам да покажа осем принципа на Богоугодно преуспяване проявени в живота на Йосиф.

 

ЧОВЕК НА ВИДЕНИЕТО

Бог даде видение на Йосиф за превъзходство и лидерство. (Бит.37) Имаше мечта от Бог в неговото сърце. Святият Дух се изля на петдесятница и той ни дава видения, сънища и пророчества. Господ желае живота на неговите хора да е фокусиран и целенасочен.

Има и поука в тази история – не споделяй бизнес плановете си (мечтите си) със всеки (това включва и някой братя) . Пази ги за правилната група от хора.

Бог говори на Йосиф в сънища когато беше 17 годишен. Ние четем в деяния 2.17 че старците ще сънуват сънища. Това е показател ,че още от ранна възраст Бог комуникираше със него на зряло ниво. И това също говори за характер и отношение ,което беше развил от най-ранна възраст.

 

ПРИЗНАВАШЕ ,ЧЕ ВСИЧКО ДЪЛЖИ НА БОГА

2 И Господ беше с Иосифа, и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина.

3 И като видя господарят му, че Господ бе с него, и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше,

4 Иосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше; и той го постави настоятел на дома си, като предаде в ръката му всичко, което имаше.

5 И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Иосифа; Господното благословение беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите. Бит.39.2-5

Работеше с такова отношение, че дори невярващите хора разпознаха, че Господ прави да успява. Много е лесно надарените и успешни хора да припишат на себе си заслугите на успеха. Патриарсите като Израил, Давид, Павел в своите най зрели години признаваха ,че всичко добро е от Него.

Да развива дух на поклонник и хвалител е жизнено важно за всеки водач. Очевидно е, че помазанието на Йосиф имаше това измерение. Когато по късно застана пред фараон той можеше да каже – не аз, но Бог ще даде отговор на фараона с мир.

 

ИМАШЕ ДЪЛБОКО ОБЩЕНИЕ С БОГ

Забележете подчертания пасаж-Бог беше с него. Този малък пасаж показва една от тайните на успеха на Йосиф той ходеше с Бог. Ние знаем от словото, че ходенето с Бога не е даденост. То е за тези, които Го търсят усърдно и ходят в неговите пътища. Приближавайте се при Бога и Той ще се приближава при вас, казва Яков.

 

ДОБЪР РАБОТНИК И В МАЛКОТО И МНОГОТО

Беше верен и почтен и в малкото и многото. Където и да го поставеха, той беше прецизен и успешен. Виждаме ,че това помазание може да се прояви и в затвора и в нацията. То е еднакво приложимо във всички сфери и нива на живота. То е за всеки вярващ от ученика и работника до предприемача.

 

АБСОЛЮТНА МОРАЛНА (СЕКСУАЛНА) ЧИСТОТА

Липсата на морална чистота е разрушила много животи. Без значение дали извънбрачните връзки са допустими за обществото – библията е категорична по въпроса – това е зло, което носи разрушение и смърт. Хората в позиция на власт са особено изкушавани. Библията казва, че всички мъже паднали в капана на прелюбодейката са “силни мъже”. Йосиф пазеше своята морална чистота без значение на последствията.

 

НЕ ОБВИНЯВАШЕ БРАТЯТА СИ

4 Тогава Иосиф рече на братята си: Елате близо до мен, моля ви. И те се приближиха. И рече: Аз съм брат ви Иосиф, когото вие продадохте в Египет.

5 Сега, не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота. Битие45.4-5

Имаше специална вяра в Бога-че Бог държи в контрол всичко. Хората наистина могат да бъдат много зли и да ни причинят понякога проблеми и болка. Но не можем да си позволим цял живот да обвиняваме другите за нашето положение. (сякаш това е много в нашата култура). По добре е да се укрепяме в Господ, знаейки че Той обръща злото в добро. И да сме фокусирани да използваме ресурсите, които в момента са ни достъпни максимално ефективно.

28 Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Римляни 8.28

Отношение на вяра във Всемогъщ Бог!

 

БЕШЕ ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ ЗА БРАТЯТА СИ

Помазанието на Йосиф не му бе дадено само за него. То бе дадено, за да бъде благословение за мнозина. Забележете кога Яков започна да просперира казва се,че след като се роди Йосиф Яков поиска да се върне и Лаван ,за да го задържи смени модела на заплата. Това беше и момента, в който ангели се явяваха в съня на Яков и му казваха как да преуспее. Той започна да има видения и за 7 години придоби изключително много имот. Сякаш помазанието на умножение върху това бебе (Йосиф значи “дано прибaви”) афектира целият яковов дом. Бог поставя помазние върху синовете в дома ,което може да освободи нови мярки от Божията благодат върху целия дом и дори върху бащите. По късно чрез позицията и ресурсите ,които имаше той заведе братята си в най добрата земя по време на глада.

В цялата библейска история виждаме ,че Бог помазва личности ,чрез които избавяше хората или извеждаше хората на ново място на общение с Бога. Затова аз вярвам ,че върху някой хора той дава в голяма мярка това помазание, за да помогнат на цялата църква да стигне до там. Колко е тъжно, когато някой не го разбират и развиват арогантен и високомерен дух. По този начин смисъла на дара е извратен.

Нужно е да бъдем хора като Давид който позна че Бог го е поставил цар заради Неговия народ Израел

 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ПОЧИТ И ЛЮБОВ КЪМ БАЩА СИ

1 Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;

2 “Почитай баща си и майка си”, (което е първата заповед с обещание),

3 “за да ти бъде добре и да живееш много години на земята”. Ефис.6.1-3

В цялата история на Йосиф е разкрита дълбоката връзка между него и баща му Яков. Питър Даниелс изключително успешен бизнесмен говори за огромната нужда на хората във високи нива на бизнеса да са свързани с водачите на църквата, които да се грижат душите им и да ги подкрепят. Йосиф-Йзраел са модел за божествено взаимоотношение духовни бащи -бизнесмени.

Йосиф беше прозрачен, чист в взаимоотношението си. За разлика от братята си, чийто живот беше такъв ,че те не желаеха баща им да разбира какво вършат.

Интересуваше се от баща си. Когато срещна братята си за пръв път в Египет, започна да ги разпитва за това как е баща му. Забележете начина по който го повика в Египет – ела при мен и аз ще се грижа за теб. Най- добрата земя ще е за вас.

Представи го на фараона, по начин по който Фараон да поиска благословение от Яков. Когато хора се издигнат в обществото те трябва да могат в подходящото време да представят духовните си бащи (водачите на църквата) по начин,по който хората да ги почетат и да търсят духовното благословение. Същото виждаме и в книгата Естир. Дори в двореца, тя почиташе и се покоряваше на своя осиновител Марсохей. Когато доде подходящото време тя го представи на царя. И чрез него дойде огромно благословение за целия израел и мнозина приеха вярата.

До края на дните на Яков търсеше неговото благословение, даже за децата си. Когато ги благославяше Йосиф почете разпознаването на баща си, въпреки че противоречеше на неговото очакване.

Накрая той получи двоен дял.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аз вярвам ,че Църквата на Христос носи пълнотата на Неговото помазание. Това включва и помазанието на преуспяване, което беше върху Йосиф. Убеден съм че има хора ,които Бог е надарил специално, за да помогнат на Божието семейство да просперира в добър и Богоугоден дух.