Духовно разпознаване

Когато, Господ смъмря църквата в Лодикия, Той и дава инструкции, как да възстанови общението си с Него. Едно от нещата беше изцеление от духовна слепота. Интересно е, че тази група от хора имаше много високо мнение за себе си като успешна. Това е класическа заблуда. Пророците многократно предупреждаваха “измамила те е гордостта на твоето сърце”. Заблудата може да дойде от дявола, но библията изрично ни предупреждава че  нашето сърце и без чужда помощ може да ни доведе до заблуда. Както каза Яков

Яков 1:13 -16  Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава.

А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст;

и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.

Не се заблуждавайте, любезни мои братя;

Затова и Господ ни съветва винаги да се молим Бог да ни пази от падане в изкушение и заблудите на сатана. Позиция на смирение е въпреки знанието и духовният опит, който имаме да не преставаме да се молим Бог да ни дава мъдрост и разпознаване.

Има една област на заблуда която бих нарекал Вааламова заблуда. Много ми е тъжно когато виждам много братя и сестри да заемат тази позиция.  Прочетете числа 22, 23 глава ,за да видите как Моавския цар го изкушава да прокълне Израел. В 22.41 се казва че той заведе Валаам на високите ваалови места и оттам да види Божия народ. Това е като да гледаш църквата през призмата на светското мнение и ценностна система. Въпреки това Бог се намеси и той не можа да ги прокълне, защото видя в цялост красотата на църквата.

Тогава Валак, моавския цар предложи друга стратегия-виж само крайната част (в края на стана бяха прокажените и отлъчените поради нечистота) и прокълни ми всички. Не е ли както сега-хора виждат само някои странни християни и започват да проклинат цялата църква?

Погледнете Павел как се отнасяше към църквата в Коринт. Въпреки многобройните им проблеми, за които ги изобличаваше, той каза Благодаря на Бога когато се моля за вас. Вие сте печата на моето апостолство! Веднъж Дерек Принс писа-ако не можеш да благодариш за някого по- добре не се моли за него. (перефраза)

Помислете и това. Ако един мъж обича съпругата си колко време би търпял някой около него само да обсъжда жена му и да говори за нейните недостатъци-било реални или измислени, без да спомене и една добра дума? Нека не забравяме ,че църквата е невястата на Исус!

Исая 62:5  Защото както момък се жени за мома, Така и твоите люде ще се оженят за тебе; И както младоженецът се радва на невестата, Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.

Този пасаж от Исая е ограден от призив за ходатайство за Ерусалим и Сион – което е старозаветен преобраз на църквата.

Да има много неща за промяна и разтеж в църквата. Като пастор за 15 години съм видял повече неща отколкото някой могат да си представят, но мечтата да видя славна и победоносна църква остава. Критикарите са навсякъде, но къде са ходатаите, които имат истинско разпознаване. Които ще видят отвъд това ,което се вижда с естествени (може да се каже и плътски) очи и да повярваме във величието на Бог, което ще се прояви в църквата.

Исая 62:1 – 7  Заради Сиона няма да млъкна, И заради Ерусалим няма да престана, Догдето не се яви правдата му като сияние, И спасението му като запалено светило.

Народите ще видят правдата ти, И всичките царе славата ти, И ти ще се наречеш с ново име, Което устата Господни ще нарекат.

Ще бъдеш тъй също славен венец в ръката Господна, Дори царска корона на дланта на твоя Бог.

Няма вече да се наричаш оставен, Нито ще се нарича вече земята ти пуста; Но ще се наричаш благоволение Мое е в него, И земята ти венчана; Защото Господ благоволи в тебе, и земята ти ще бъде венчана.

Защото както момък се жени за мома, Така и твоите люде ще се оженят за тебе; И както младоженецът се радва на невестата, Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.

На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, Които никога няма да мълчат, ни денем ни нощем. Вие, които припомнювате на Господа, не замълчавайте,

И не Му давайте почивка, Догдето не утвърди Ерусалим, и догдето не го направи похвален по земята.

Вижте подчертаните пасажи. Можем ли да влезем в този Дух на ходатайство. Бог няма ли да ни отговори? Вярвам, че това е правилно отношение, което ще спомогне за издигането на църквата и изпълнение на Божиите намерения за нея!

 

Нека Божията благодат и мир да се увеличават сред нас!