Благословението на Авраам

Гал 3:6  както с Авраама, който повярва в Бога и му се вмени за правда?

Гал 3:7  Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада;

Гал 3:8  и писанието като предвиде, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: “В тебе ще се благословят всичките народи”.

Гал 3:9  Така щото тия, които имат вяра се благословят с вярващия Авраам.

Гал 3:13  Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет ( Гръцки: Проклетия. Виж. 2 Кор-5:21 ) за нас; защото е писано: “Проклет всеки, който виси на дърво”;

Гал 3:14  така щото благословението, дадено от Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра.

Гал 3:27  Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.

Гал 3:28  Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито освободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.

Гал 3:29  И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.

Библията е ясна по отношение на това ,че в Исус Христос ние наследяваме благословението на Авраам. Така Авраам става един от прототипите на вярващите. Така че чрез неговия живот да познаем по добре това което Бог е благоволил да ни подари в Христос.  Давид, Мойсей и героите на вярата са други такива примери но сега специално ще погледнем Авраам. Искам също да отбележа ,че има много новозаветни пасажи ,които директно говорят за тези аспекти на изкуплението, но използваме патриарха като илюстрация. Самото писание ни учи да се наставляваме от примерите на старозаветните герои.

Девет благословения в живота на Авраам.

Дарът на праведност

Бит 15:6  И Аврам повярва в Господа; и Той му го вмени за правда.

Ние получаваме дарът на праведност. Ние сме спасени по благодат чрез вяра в Исус Христос.

 

Духовни синове

Бог подари на Авраам син ,които имаше капацитета да наследи неговата вяра и откровение за Бога. Син ,които да продължи духовната история. Всеки вярващ трябва да има поне един духовен син ,на когото да предаде вярата си, духовния си опит и  видението на царството.

 

Синове – победители

Бог обеща синовете на Авраам да завладеят портите на неприятеля. Нашите духовни синове ще бъдат успешни и победоносни. Те ще вземат „двойна мярка“ от помазанието. Обещаната земя на Авраам Бог я даде на тях. Нашите синове ще извършат подвизи и ще преживеят пробиви, за които ние сме  мечтали и вярвали.

Бит 22:16  В Себе Си се заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син,

Бит 22:17  ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си;

Бит 22:18  в твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.

 

Божията защита

Бог се грижи за нас. Дори и да минаваме скръб или гонение Той преобразува всяко зло в добро и победа. Когато отвлякоха Лот с една малка дружина от войни, той разби огромната вражеска армия и освободи племенника си.

Бит 15:1  След тия събития, дойде Господното слово на Аврама във видение и каза: Не бой се, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма.

 

Материален просперитет

Бог беше с него във всичко което върши. Бит 21.22  В дните на глад Бог не го изостави и се грижеше за него.

 

Ранг на княз в земята

Въпреки че не беше цар в ханаанската земе ,той беше разпознат като Божий княз в земята от ханаанците. Когато цар Авимелех и неговият военначалник дойдоха да се срещнат с Авраам и да сключат договор ,те демонстрираха респекта си към него. Словото ни казва ,че Бог ни е направил царе и свещенници на земята. Дори и наи малкия християнин има свята духовна позиция и ранг. Ще дойде време когато дори управители ще започнат да я разпознават.

 

Божии приятел

Авраам имаше ниво на взаимоотношение с Бога ,което много малко хора имаха. Бог свърза името си с него завинаги. Той е Бог Авраамов , Исаков и Яков.

Исус Христос нарече своите най- близки ученици приятели. Смятам че това е най – великата част от благословението.

Яков 2:20  Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна?

Яков 2:21  Авраам, нашият отец, не оправда ли се чрез дела като принесе сина си Исаака на жертвеника?

Яков 2:22  Ти виждаш, че вярата действуваше заедно с делата му, и че от делата се усъвършенствува вярата;

Яков 2:23  и изпълни се писанието, което казва: Аврам повярва в Бога; и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел.

Яков 2:24  Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.

 

Здраве и сила

Авраам имаше физическо здраве и сила. Той беше 10 години по-стар от Сара. След като тя умря на 137 години, той се ожени за Хетура, от която имаше доста деца. На 150 годишна възраст имаше здрав сексуален живот. Това говори за много добра емоционална и физическа форма. Колкото и да сме духовни ,мисля че това благословение не е за изпускане.

 

Умря сит от дни

Бит 25:7  А числото на годините на живота на Авраама, колкото живя, беше сто седемдесет и пет години.

Бит 25:8  И Авраам издъхна, като умря в честита старост, стар и сит от дни ; и прибра се при людете си.

Той завърши напълно земната си мисия. Апостол Павел умря като мъченик. Но преди смъртта си той написа – попрището свърших, вярата упазих. Отсега за мене се пази венеца на правдата. Имаше съзнание за абсолютно пълноценен изживян живот. Завършеност. Очакване за вечната награда. Ние трябва да финишираме по този начин!

 

Заключение

Това е нашето наследство от Авраам в Исус Христос. Ако ходим във същият вид покорство, в което той ходеше това ще се прояви и в нашия живот.