Принципи на преуспяване в живота на Йосиф

В живота на Йосиф можем да видим изключителна демонстрация на преуспяване при всякакви условия. Независимо дали се намираше в затвора или в двореца, Бог благославяше всичко което се намираше под неговата грижа. Въпреки че не всички вярващи се призвани да бъдат в такова високо ниво на управление, това помазание почива върху живота на всеки християнин, както се молеше апостола то да се прояви :

Възлюбени, моля се да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. 3 Йоан 2 Continue reading “Принципи на преуспяване в живота на Йосиф”

Благословението на Авраам

Гал 3:6  както с Авраама, който повярва в Бога и му се вмени за правда?

Гал 3:7  Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада;

Гал 3:8  и писанието като предвиде, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: “В тебе ще се благословят всичките народи”.

Гал 3:9  Така щото тия, които имат вяра се благословят с вярващия Авраам. Continue reading “Благословението на Авраам”

Помазанието на Веселеил

Когато четем за помазанието на старозаветните светии трябва да знаем че те всички са примери за нас и също така помазаници – прототипи на Христос, Синът на живият Бог. Ако те имаха Духа с мярка, Синът имаше Духа без мярка. Continue reading “Помазанието на Веселеил”

Благодатта на Ной

Значение на думата благодат.

Благодатта е Божието благоволение и дар. Тя е Неговото действие в нас и към нас, плод на Неговата любов и милост (Еф.2.8). Тя е дар от Бог и не може да се заслужи, а да се приеме с вяра. Тя е влиянието на Бога върху човешкото сърце. Съгласно Йоан 1.14 Благодатта е самата същност на Бога. Бог е Слава, Слово, Светлина, Любов, Благодат. Това е Същноста на Троицата – Отец, Сина и Духа. Continue reading “Благодатта на Ной”

Радостта в Бога

Винаги се радвайте…защото това е Божията воля за вас в Христос Исус 1.Сол.5.16-18

 

Въпросът за радостта в Бога е много важен за нас като вярващи – индивидуално и като духовно семейство. Първо, защото това е Неговата воля за нас и ние се молим „да бъде твоята воля както е на небето така и на земята“. Освен това, понеже Божието Царство е правда, мир и радост в Святият Дух ние не можем да ходим в пълнотата на Царството, което ни е завещано, ако не позволим на радостта на Духа да се излива в и чрез нас, оформяйки плода на духа радост (Рим.14.17  Гал.6.22). Continue reading “Радостта в Бога”

Седем потока на Божията мъдрост

“Мъдростта съгради дома си, Издяла седемте си стълба…” Притчи 9.1

В този стих виждаме няколко важни неща относно мъдростта на Бога. Първото е че ако искаме да изградим себе си като дом, храм на Бога, нашите семейства и църквата  се нуждаем от мъдрост.

Друго нещо което виждаме е ,че сякаш има различни области на мъдрост които заедно като тим (преобраз на това са колоните) носят цялостната конструкция на нашият живот (дом). Continue reading “Седем потока на Божията мъдрост”

Христовият ум – част 3

1.Кор. 2.16 „А ние имаме ум Христов.”

Искам да разгледам отново плода на изкуплението по отношение на нашият ум. Господ е платил цената за изцелението на нашите тела. Един ден при възкресението на мъртвите ние ще получим прославените си тела. Също така Бог е благословил и умовте на вярващите. Continue reading “Христовият ум – част 3”

Христовият ум – част 2

1.Кор. 2.16 „А ние имаме ум Христов.”

2.Кор. 1.19-22 „Защото Божият Син, Исус Христос, Който биде проповядван помежду ви от нас, (от мене, Сила и Тимотея), не стана Да и Не но в него стана Да; понеже в Него е Да за всичките Божи обещания, колкото и много да са; затова и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас. А тоя, който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е Бог, Който ни е запечатил, и е дал в сърдцата ни Духа в залог.” Continue reading “Христовият ум – част 2”

Христовият ум – част 1

  1. Кор. 2.16: “А ние имаме ум Христов.”

Един от най-важните аспекти на изкуплението е, че Бог ни дава ума на Христос. Бог беше обещал чрез Своите пророци, че ще сключи Нов Завет със Своя народ. Този Нов Завет щеше да бъде изпълнението на всички Божии обещания и представляваше очакванията на благочестивите патриарси и пророци за лично взаимоотношение, познаване и общение със Бога. Бог искаше да премахне греховете на тези, които Го приемат, и възнамеряваше да приеме за Свой народ хора от всички нации и етноси. Continue reading “Христовият ум – част 1”

Борбата на Яков

Осия 12:3-5

В утробата той хвана петата на брата си, и като мъж се бори с Бога;
Да! бори се с ангел, и преодоля с плач и молба към него.
Бог го намери във Ветил, и там говори с нас, –
Да! Иеова Бог на Силите, Чието паметно име е Иеова.

Битие 32.24-28 Continue reading “Борбата на Яков”